SLA (Service level agreement)
Uvjeti korištenja za hosting usluge

Inovacije d.o.o. (u daljnjem tekstu Pružatelj usluga) nudi informatičke usluge pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem teksu Korisnik):

DOSTUPNOST

Pružatelj usluga garantira da će globalna dostupnost Internet servera (na kojem je smještaj korisnički hosting račun Korisnika) biti 99.9% u periodu jednog mjeseca. Ova informacija temelji se na uvjetima osiguranima od strane datacentra i podrške.

Dostupnost od 99.9%, odnosno uptime je ostvariva vrijednost, dok 0.1% vremena (43.8 minute) otpada na mjesečno održavanje usluge u koje spada: restart servera, održavanje operacijskog sustava i hardvera servera te održavanje mreže

Izuzetci:

1. Održavanje mreže i mrežne opreme bit će prethodno najavljeno svim korisnicima usluge. Pružatelj usluga će poduzeti sve što je u njihovoj moći da se najavljeno održavanje izvrši u najkraćem mogućem roku i to po mogućnosti u kasnim noćnim satima kako korisnici ne bih primjetili eventualne ispade i nedostupnost. Održavanje mreže ne ulazi u uptime od 99.9%.

2. Održavanje serverskih komponentni i hardvera bit će prethodno najavljeno svim korisnicima usluge. Pružatelj usluga će poduzeti sve što je u njihovoj moći da se najavljeno održavanje izvrši u najkraćem mogućem roku i to po mogućnosti u kasnim noćnim satima kako korisnici ne bih primjetili eventualne ispade i nedostupnost. Održavanje serverskih komponenti i hardvera ne ulazi u uptime od 99.9%.

3. Održavanje operacijskog sustava i softvera bit će prethodno najavljeno svim korisnicima usluge. U slučaju održavanja i nadogradnji koje se obavljaju automatikom i redovno ili pak iz hitnih ili sigurnosnih razloga, iste nije potrebno najavljivati. Pružatelj usluga će poduzeti sve što je u njihovoj moći da održavanje izvrši u najkraćem mogućem roku. Održavanje operacijskog sustava i softvera ne ulazi u uptime od 99.9%.

4. Razni napadi poput DDoS-a i sličnih – Pružatelj usluga ne može garantirati da ovakvi napadi neće utjecati na rad mreže i servera, ali će poduzeti sve što je u njihovoj moći da se utjecaj takvog napada minimalizira i spriječi. Nakon završetka napada svi korisnici usluge bit će obaviješteni o napadu i njegovom trajanju i to ako bude utjecao na rad servera i mreže. Nedostupnost servera i mreže uzrokovanih ovakvim napadima ne ulazi u uptime od 99.9%.

5. Problemi na razini ISP-a ne ulaze u uptime 99.9%.
Pružatelj usluga ne odgovara niti može utjecati na probleme koje korisnik ima sa svojim ISP-om (Internet Service Providerom).

6. Nedostupnost i greške aplikacija, stranica i/ili portala za čiji su razlog prekomjerno korištenje resursa ili greške koje se pojave na stranici, aplikaciji i/ili portalu koji nisu u ingerenciji (vlasništvu) Pružatelja usluge.

KORIŠTENJE USLUGE

1. Pružatelj usluga zadržava pravo onemogućiti ili ukinuti korištenje usluge korisnicima za koje je procijenjeno da ne koriste uslugu na prikladan način.

2.
Pružatelj usluga se obvezuje omogućiti web hosting usluge na najbolji mogući način: maksimalnim mogućim neprekidnim radom usluge koja uključuje nadzor i održavanje servera i sustava, podršku korisnicima, proširivanje resursa prema povećanju broja korisnika te eventualno otklanjanje grešaka u radu sustava. Korisnik se obvezuje odmah bez odgode prijaviti bilo kakve potencijalne probleme u radu i/ili dostupnosti web stranice i/ili podataka na korisničkom računu na službenu adresu e-pošte Pružatelja usluga (info@in4.hr), o čemu će dobiti potvrdu o primanju support ticketa i daljenje obavijesti o obavljenim radnjama i riješavanju upita i/ili problema.

3.
Pružatelj usluga zadržava pravo da odbije pružiti uslugu i pristup bilo kome, na temelju vlastite procijene (npr. odbijanje otvaranja hosting računa ako se procijeni da će se koristiti za ilegalne radnje i sl.)

4. Korisnik
ima pravo otkazati uslugu u bilo kojem trenutku. Otkazivanje usluge se vrši putem korisničkog računa slanjem emaila ili putem telefonskog poziva. Naknade koje su plaćene za period korištenja usluge, Pružatelj usluga nema obavezu vratiti.

5. Korisnik web hosting paketa nema pravo preprodavati isti trećim stranama. Web hosting paket korisnik unajmljuje za određeni plaćeni vremenski period te korisnik nije vlasnik računa koji mu je dodijeljen. Korisnik ima pravo korisiti račun i resurse koji mu pripadaju za pohranu svojih web stranica.

6.
Svako prekomjerno korištenje resursa, nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima, zabranjeno je te je temelj za ukidanje usluge.
Korisnik smije koristiti raspoložive resurse na način da ne ugrožava druge korisnike te cijelokupni sustav hostinga.

7. Pružatelj usluga se ograđuje od bilo kakvih mogućih šteta koje je korisnik mogao prouzročiti svojim nepoštivanjem prava definiranih ovim uvjetima.

8. Korisnik se obvezuje platiti Pružatelj usluga sve eventualne troškove koji su proizašli njegovim kršenjem ovih uvjeta i neprimjerenim korištenjem usluge.

9. Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje potječu sa računa Korisnika, osim ako se ne dokaže da je žrtva vanjskog hackiranja ili krivotvorenja adrese.

10. Korisnik je odgovoran za osiguravanje imena i lozinke koji su mu dodiljeni za korištenje usluge, isto tako kao i za podatke smještene unutar zakupljenog korisničkog računa na poslužitelju Pružatelja usluga.

11. Korisnik preuzima odgovornosti za sav materijal na svojoj web stranici, koji postavi i netko drugi.

12. Korištenje usluga Pružatelja usluga zahtijeva određenu razinu znanja korištenja internet jezika, mrežnih protokola, računalnih softvera i internet servisa.

13. Pružatelj usluga zadržava pravo na prekid ugovornog odnosa s Korisnikom nakon isteka ugovorne obveze (plaćenog trajanja hostinga i sl. usluga) u smislu ne produženja prethodno plaćenih usluga, bez potrebe navođenja razloga. Pružatelj usluga se obvezuje na zahtjev Korisnika, istom dostaviti backup datoteku cijelog korisničkog računa.

GARANCIJA

U slučaju da Pružatelj usluga nije ispunio uvjete definirane ovim Uvjetima korištenja, korisnici hostinga imaju pravo zatražiti kompenzaciju za nedostupnost usluge.

Ako je Pružatelj usluga izravno odgovoran za nepoštivanje ovih uvjeta, korisnici će dobiti kompnezaciju u obliku besplatnog perioda korištenja hosting usluga prema procjeni Pružatelja usluga, no ne više vremenski od 30 kalendarskih dana. Kompenzacija se ni u kojem slučaju ne može izraziti u novcu u smislu povrata sredstava.

Glavni uvjet za ostvarivanje garancije odnosno kompenzacije je kontaktiranje podrške u roku od 5 radnih dana, od vremena kada je nedostupnsot usluge zabilježena i to isključivo pismenim putem slanjem upita i/ili zahtjeva elektroničkom poštom na e-adresu pružatelja usluga info@in4.hr


Rok isporuke usluge je unutar 24h od primitka uplate, osim ako nije drugačije navedeno.

PODRŠKA

Pružatelj usluga se obvezuje da će korisnicima pružiti podršku u smislu detekcije i otklanjanja problema povezanim s hosting računom Korisnika. U navedeno spada osnovno funkcioniranje i pružanje usluga hostinga kao takvog, a ne uključuje podršku u instalaciji, modifikaciji te prilagodbi custom made i dr. datoteka i servisa za koje Pružatelj usluga nije ovlašten (nije vlasnik navedenih).

Osnovni kanal podrške je email adresa info@in4.hr te se Pružatelj usluga obvezuje odgovoriti unutar maksimalno 6 (šest) sati od postavljenog upita. Izuzev kontakta elektroničke pošte, alternativni kanali su fiksni te mobilni telefon Pružatelja usluge.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanja se vrše putem transakcijskog računa tj. uplatama preko banke. Usluge se zakupljuju unaprijed i to na periode od jednog do dvadeset i četiri mjeseca. Pružatelj usluga ne mora pružiti uslugu Korisniku koji nije podmirio svoja dugovanja za naručeni period usluge.

Pružatelj usluga se obvezuje da će obavijestiti Korisnika 10 dana unaprijed prije isteka zakupljene usluge te mu ponuditi produženje ili deaktivaciju iste.
Korisnik se obvezuje da će u roku od 10 dana nakon primitka računa, podmiriti svoja dugovanja prema Pružatelju usluga, osim ako nije drugačije dogovoreno.

30-DNEVNO JAMSTVO

30-dnevno jamstvo odnosi se samo na web hosting pakete, u jamstvo nisu uključeni VPS serveri, registracija domena i ostale usluge.

Ukoliko ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni sa uslugama koje vam pružamo, tijekom prvih 30 dana korištenja usluge možete zatražiti u pisanom obliku dostavljenom na adresu sjedišta ili putem elektroničke pošte potpuni prekid traženih usluga, u kojem slučaju imate pravo na povrat uplaćenih sredstava.

Pritom je potrebno navesti jasan i detaljan opis razloga za poništenjem (koje zahtjevamo za bilo koji zahtjev za prekidom usluge, bez obzira na vrijeme).
Pružatelj usluga je jedini mjerodavan odlučiti o tome jesu li razlozi Korisnika valjani i jesu li poduzeti svi mogući koraci od strane Pružatelj usluga i Korisnika da bi se ispravila situacija koja je izazvala prestanak interesa za uslugu.

Ukoliko je uz hosting uslugu naručena i registracija domene, iznos povrata biti će umanjen za iznos cijene registrirane domene.
Domena vam ostaje na korištenje do kraja isteka registracije zakupa.

RADNJE I SADRŽAJI KOJI NISU DOZVOLJENI

1. Korištenje usluge i računa za bilo kakve nelegalne radnje.

2. Sadržaj za koje korisnik ne posjeduje autorska ili bilo kakva druga zaštićena prava.

3. Sadržaj za odrasle koji uključuje pornografski sadržaj, erotske fotografije te bilo kakav drugi neprimjereni odrasli sadržaj
(Pružatelj usluga zadržava pravo procijene i odluke što je sve odrasli sadržaj).

4. Piratski sadržaj ili bilo kakav drugi sadržaj koji može naškoditi usluzi na direktan ili indirektan način npr. programi za hakiranje, emulatori, phishing, packet sniffing, probijanje šifri i sl. sadržaj kojeg čine elementi mržnje, nasilja ili rasne netrpeljivosti.

5. Spam odnosno slanje neželjene pošte na jednu ili više adresa, uključujući i mailing liste.

6. IRC botovi; eggdrop; BitchX; XiRCON; i bilo koji drugi program koji ometa normalan rad mreže ili servera.

AKTIVNOSTI KOJE PODUZIMA PRUŽATELJ USLUGA

Svako nepoštivanje uvjeta od strane Korisnika je temelj za deaktivaciju njegovog računa.
Pružatelj usluga zadržava pravo uklanjanja korisničkog računa bez prethodne obavijesti.

Kada Pružatelj usluga utvrdi nepridržavanja svojih pravila, pokrenut će provjeru eventualnog protupravnog činjenja od strane korisnika.

Tijekom provjere Pružatelj usluga može ograničiti pristup Korisniku u svrhu sprječavanja daljnjih potencijalno neovlaštenih aktivnosti. Ovisno o ozbiljnosti protupravnog činjenja, Pružatelj usluga može ograničiti, suspendirati ili ukinuti račun Korisnika i/ili poduzeti druge aktivnosti vezane uz građansku odgovornost. Ako je protupravno činjenje kazneno djelo, Pružatelj usluga će obavijestiti nadležno tijelo vlasti.

Korisnici oslobađaju Pružatelja usluga od odgovornosti za štetu nastalu njima ili nekom drugome kroz upotrebu usluga koje Pružatelj usluga pruža.

Pružatelj usluga nije odgovoran za probleme nastale uslijed nestanka struje, prekida veza (linkova), kvarova na hardwareu ili softwareu drugih proizvođača koje nije moguće predvidjeti. Pružatelj usluga će poduzeti sve što je u njihovoj moći da taj kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko se ustanovi prekomjerno korištenje resursa server (i time se dovede u opasnost stabilnosti drugih korisničkih računa) Pružatelj usluga će odmah po detekciji obavijestiti Korisnika kako bi mu ponudio povećanja hosting paket i/ili drugih resursa.
BACKUP

Backup podataka vršimo na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi, dok backup MySQL baza podataka vršimo 3 puta dnevno.
Korisniku preporučamo da povremeno napravi backup svojeg hosting računa.

PRIVATNOST

Pružatelj usluga se obvezuje da neće prodavati, distribuirati ili na neki drugi način otkrivati informacije o korisnicima.
Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju te su dostupni jedino djelatnicima i to isključivo za potrebe posla.

U Zagrebu, 8. srpnja, 2016. godine.

Inovacije d.o.o.
Ferijan Perković, direktor

Naše usluge
Izrada web stranica Izrada web aplikacija Izrada Facebook aplikacije Izrada windows aplikacija SEO Optimizacija Projektiranje i održavanje baza podataka Konfiguriranje i održavanje poslužitelja
Hosting i domene
Cloud hosting VPS Serveri Backup storage Radio Streaming SSL Certifikati Registracija domena
Marketing
Grafički dizajn i usluge Google AdWords oglašavanje Facebook oglašavanje
Informacije i podrška
Često postavljena pitanja Uvjeti korištenja ostalih usluga Uvjeti korištenja hostinga Reklamacije i prigovori Cloud platforma Blog Kontakt informacije
Sve navedene cijene su izražene bez PDV-a, no shodno promjenama
i fluktuacijama na tržištu, iste su podložne promjenama bez prethodne najave.
IN4 Systems d.o.o. za savjetovanje i računalne djelatnosti, Savska cesta 41/16, 10000 Zagreb.
Društvo je upisano u sudski registar na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem 081190214.
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava tvrtke: Ferijan Perković, Leon Kaiser